Tady hraji ve třinácti Dvořákovy Silhouetty. Kde by mne tenkrát napadlo,
že o 40 let později napíšu na tato témata varhanní sonátu.

 

Fotogalerie