Český skladatel Jan Zdeněk Bartoš učil řadu let kompozici na pražské konzervatoři.
Nezištně mě zdarma tři roky připravoval k hudebním studiím. Tento jeho postoj s ubíhajícími léty
čím dál tím více oceňuji jako etický výraz štafety, kterou si, my hudební profesionálové
od generace ke generaci předáváme.

 

Fotogalerie