Jedním z profesorů, kteří měli na mě velký vliv byl skladatel František Kovaříček.
Byl nejen výborný učitel, přivedl mě také do spolku Hudební mládež, ke spolupráci
s Českým rozhlasem, v roce 1990 mě povolal z pozice ředitele Pražské konzervatoře
na tuto školu jako učitele a tím otevřel novou kapitolu v mém životě.
Na této fotografii spolu stojíme před hotelem Hrušov v Senohrabech u Prahy,
kde se léta odehrávaly letní tábory Hudební mládeže.

 

Fotogalerie