V roce 2004, při příležitosti 85. narozenin vnikla tato fotografie Jiřího Pauera s jeho žáky.
Zleva to jsou: Jiří Gemrot – přední český hudební režisér a učitel skladby na Pražské konzervatoři,
O. Kvěch, prof. Vladimír Tichý – přední český hudební teoretik, dlouholetý proděkan na AMU,
Pavel Trojan – ředitel Pražské konzervatoře, Miroslav Kubička – učitel hudebně teoretických předmětů
na slepecké konzervatoři v Praze, Jiří Pauer, doc. Juraj Filas – učitel kompozice na AMU,
všichni samozřejmě pilní skladatelé. Až na mladšího P.Trojana všichni ostatní tvořili jádro
naší skladatelské skupiny, která v určité době velice ovlivňovala mou skladatelskou činnost.
Chybí zde však náš další spolužák - Pavel Jeřábek. Byl už v této době 3 roky mrtev.

 

Fotogalerie