„Vším, čím jsem byl, byl jsem rád“: Zde jako cembalista při natáčení opery českého skladatele
Luboše Fišera Lancelot ve studiu I. Československého rozhlasu. Hraje orchestr Pražské komorní opery,
sólisté zleva: Jana Jonášová, Vratislav Kadlec, Karel Hanuš, diriguje Petr Jonáš.

 

Fotogalerie