„Vším, čím jsem byl, byl jsem rád“: Na Mladé Smetanově Litomyšli – dalším festivalu,
který velice pomáhal naší generaci „do světa“ - v září 1977 na besedě s diváky. Zleva: klavírista Jiří Holeňa,
členové Nového pražského tria Arnošt Střížek – klavír, Jiří Klika – housle, Jan Volánek – violoncello, OK,
hudební skladatel Ivan Kurz a hudební publicista dr. Viktor Juřina. Kolik takovýchto besed jsem v životě zažil!
Jaké nejroztodivnější dotazy jsem musel zodpovídat!

 

Fotogalerie