S mým celoživotním přítelem Vladimírem Tichým v Leningradě v Jusupovičově paláci.
Tanějevovo kvarteto mi tu hrálo 5. smyčcový kvartet, což nikterak nesouvisí s tím,
že v této budově byl kdysi zavražděn slavný Rasputin.

 

Fotogalerie