Tato rozmazaná fotografie má pro mě velký význam: S generačními kolegy stojíme čestnou stráž
u rakve při převozu ostatků Bohuslava Martinů v Poličce v 28.8.1979: Napravo od rakve
stojíme za sebou: Václav Riedlbauch – dnešní ředitel České filharmonie, OK, a Vladimír Tichý.

 

Fotogalerie