Po autorském koncertu českého skladatele Viktora Kalabise jsme seděli s řadou českých
kumštýřů v jedné z pražských hospůdek: Zleva: skladatelé Josef Matěj proslulý zejména skladbami
pro žesťové nástroje, Jiří Sternwald známý hlavně filmovou hudbou,
Václav Lídl – pozdější restituent továrny na výrobu žesťových nástrojů, pěvkyně Brigita Šulcová
známá svou interpretací soudobé hudby, skladatel Viktor Kalabis – přední český symfonik,
trochu schovaná jeho manželka, světoznámá cembalistka Zuzana Růžičková a skladatel
František Kovaříček. Vpravo vyčnívám jen já, i když i zde seděla tehdy spousta zajímavých lidí,
Bohužel si všechny již dnes nepamatuji.

 

Fotogalerie