Smyčový kvartet č.8 se sólovým sopránem (2005), 20´, mat., autor
Refrén I., Romance, Refrén II., Tanec,Refrén III., Ukolébavka

Další kvartet, tentokrát se sólovým zpěvem, vznikl na výzvu zpěvačky Zdeny Kloubové. Jako vždy u objednávek člověk váhá, jakou koncepci zvolit. Zde bylo nutné navíc hledat text. Paní Kloubová si skladbu objednala po dojmu z mého cyklu Crescendo. Nemohl jsem ovšem vstoupit dvakrát do téže řeky. Nejprve jsem hledal na zcela opačném pólu: po smutném a závažném Crescendu jsem chtěl napsat něco rozverného. Nemohl jsem najít odpovídající texty. Nakonec jsem sáhl po osvědčené středověké žákovské poezii a texty sestavil do koncepce, která má možná svá úskalí. Celek skladby je v zásadě třívětý, před každou větou je refrén. Text refrénu je „společensky kritický“: mluví o tom, že vše ovládá mamon, což je bohužel jev, na který dnes narážíme všude. Zhudebnění textu refrénu je na pokraji kramářského popěvku. Jestliže je skladba pro sólový soprán, napadlo mne, že může být „o ženských“, a to o ženských v tom nejlepším slova smyslu: Jak umí zkrášlovat svět tím, že jsou krásné (1. věta), že jsou hospodyňky a domácí „bůžkové“(2.věta) a že jsou mámy (3.věta), což všechno dělá svět nádherným i bez mamonu. 1. a 2. věta „mamon“ nepřemůžou, v průběhu 3. věty se refrén hlásí ve své instrumentální podobě nejprve ve violoncellu, pak i v ostatních nástrojích. Mateřská láska je ale silnější. V klidném přístavu dlouho drženého tónického akordu C dur končí kvartet v nejhlubší intimitě.

 


Refrén I.: Mamon vyhrál, mamon vládne, mamon všechněm panuje, vinné pouští, čestné jímá, poutá i pout zbavuje,mamon vyhrál. – Cena peněz v těchto dnech se jen toliko cení, každá zmínka o ctnosti z kořene se plení, čeho dobrý mrav kdy dbal, nikdo nedbá více, jen když může rozmnožit obsah pokladnice. Mamon vládne, mamon vyhrál!

Romance: Stála holčička, rudá suknička, kdo se dotkl zlehýnka , zašustila sukýnka, hejsa! Stálo děvčátko jako poupátko, zářila mu tvářička, ústa jedna kytička, hejsa! Dej mi kupče, dej mi barvičky, ať si zkrášlím svoje líce. Ať přinutím k lásky hrám mužů víc jak na tisíce! Kdo jsi mlád, měj mě rád, chci se líbit mužům všem! - V lásce ženy půvabné mějte, muži láskou k poctám spějte! Kdo jsi mlád, měj mě rád, chci se líbit mužům všem! Stála dívenka, u stromu stála, jméno miláčka do kůry psala, hejsa! V tom přišla Venuše, dala jí dar: v chlapci k ní vznítila nadpozemský milostný žár! Že jsi plný radosti, dík ti vzdávám světe v plnosti! Kdo jsi mlád, měj mě rád, ty měj mě rád!

Refrén II.: Mamon vyhrál, mamon vládne, mamon všechněm panuje, vinné pouští, čestné jímá, poutá i pout zbavuje,mamon vyhrál. Vládne v světě hrabivost trůníc na výsosti. Před úplatky ustupuje láska, prchlo šlechetné slovo. Jaké zlo!

Tanec: Vejdi ke mně do pokoje, všechno skvěle zdobeno je. Židle látkou potaženy, dům závěsy okrášlený, podlahy jsou posypány, vonné květy přimíchány, stůl připraven ve světnici, kolik jídel nelze říci. Jsou v hojnosti jídla vzácná, mnohá jídla krásně vonná. Vejdi ke mně do pokoje, připraveno všechno je. - Nástrojů zvuky sladce znějí, vzdělaný chlapec s družkou svou písně přednesou. - Budu nosit mísy zlaté, sklenky víny vrchovaté. Hojnost všeho má můj stůl, jez můj sladký co dá dům. – Nech můj milý upejpání, odejme se milování, já bez tebe nemohla bych žít, touhu nutno je ukojit!

Refrén III.: Mamon vyhrál, mamon vládne, mamon všechněm panuje, vinné pouští, čestné jímá, poutá i pout zbavuje,mamon vyhrál. Kdo by co dal komu? Všechno se jen prodává, měšce mocných zadrhuje hrabivost!

Ukolébavka: Nynej, nynej nemluvňátko, nynej rozkošné děťátko, nynej holubičko, má holubičko. Nynej kráso svrchovaná, nynej milujících ceno vinšovaná, nynej, to matky žádost je, ráje mého kvítko. – Slávu, chválu vždy nabudeš od mamičky, z tebeť sdělám kytku jež nezhyne, z tebeť sdělám kytku jež nezhyne. Kráso, růže má, rozmarýne! – Nynej ó fialo, ó lilium, harfo má, ó loutno má, labuť má, můj slavíčku. Nynej dítě, na dobrou noc, ej!, hubičku. Nynej hbitě, kolíbat bude matička. Nynej, hajej, nynej, spinkej. – Spí miláček. Umlkněte, tiše buďte.
 


Refrain I.: Der Mammon hat gesiegt, der Mammon herrscht, der Mammon herrscht über alle, lässt Schuld gehen, frisst dass Aufrichtige, bindet und löst die Banden, der Mammon hat gesiegt. – Der Preis des Geldes wird heute so hoch geschätzt, jedes Wort von Tugend wird mit der Wurzel ausgerottet, was die Moral einst achtete, zählt heute nicht mehr, nur das, was unsere Schätze weiter vermehren kann. Der Mammon herrscht, der Mammon hat gesiegt!

Romanze: Stand ein Mägdelein, rotes Röckchen, wer es leicht berührte, dem knisterte das Röckchen, heißa! Stand ein Mägdelein wie eine Knospe, das Gesicht strahlte, der Mund wie eine Blume, heißa! Kaufmann, gib mir Farben, dass ich meine Wangen färbe. Dass ich zur Liebe Spiel tausend Männer und mehr verführe! Der du jung bist, hab mich gern, will allen Männern gefallen! – Liebt die reizenden Frauen, ihr Männer, eilt mit Liebe zu euren Ehren! Der du jung bist, hab mich gern, will allen Männern gefallen! Stand ein Mägdelein, stand an einem Baum, ritzte den Namen des Liebsten in die Rinde, heißa! Da kam die Venus, schenkte ihm etwas: in einem Jungen entzündete zu ihm ein überirdisches Brennen der Liebe! Bist voller Freuden, ich danke dir, Welt, in der Fülle! Der du jung bist, hab mich gern, hab du mich gern!

Refrain II.: Der Mammon hat gesiegt, der Mammon herrscht, der Mammon herrscht über alle, lässt Schuld gehen, frisst dass Aufrichtige, bindet und löst die Banden, der Mammon hat gesiegt. In der Welt herrscht Habgier, die thront in der Höhe. Vor Bakschisch weicht die Liebe, flüchtet das edle Wort. Welch Übel!

Tanz: Tritt in mein Zimmer, alles ist fein geschmückt. Die Stühle mit Stoff bezogen, das haus mit Vorhängen verziert, der Fußboden gestreut, duftende Blüten beigemischt, der Tisch in der Kammer gedeckt, mit wie vielen Speisen, weiß ich nicht zu sagen. Es sind der seltenen Speisen viele, viele Speisen von wunderbarem Duft. Tritt in mein Zimmer, alles ist bereitet. – Die Töne der Instrumente klingen, ein gelehrter Mann und seine Gefährtin tragen ihre Lieder vor. – Ich werde goldene Schalen, volle Weinpokale herbeibringen. Mein Tisch ist reich gedeckt, iss, mein Süßer, was das Haus hergibt. – Zier dich nicht, mein Liebster, gib dich der Liebe hin, ohne dich könnte ich nicht leben, die Sehnsucht muss gestillt werden!

Refrain III.: Der Mammon hat gesiegt, der Mammon herrscht, der Mammon herrscht über alle, lässt Schuld gehen, frisst dass Aufrichtige, bindet und löst die Banden, der Mammon hat gesiegt. Wer würde wem schon etwas geben? Alles wird verkauft, die Geldbeutel der Mächtigen füllt die Habgier!

Wiegenlied: Schlafe, schlafe, mein Kindlein, schlafe, schönes Kind, schlaf, mein Täubchen, mein Täubchen. Schlafe, erhabene Schönheit, schlafe, erwünschtes Glück aller Liebenden, schlafe, deine Mutter will es, Blüte meines Paradieses. – Preisen und loben wird dich dein Mütterchen, für mich bist du eine Blüte, die nicht vergeht, für mich bist du eine Blüte, die nicht vergeht. Du Schöne, meine Rose, mein Rosmarin! – Schlafe, mein Veilchen, meine Lilie, meine Harfe, o meine Laute, mein Schwan, meine Nachtigall! Schlafe, mein Kindlein, gute Nacht, eia!, ein Küsschen. Schlaf geschwind, deine Mutter wird dich wiegen. Schlafe, träume, schlafe, träume. – Schlaf, mein Liebes. Seid still, seid leise.
 


 

 

Noty ke stažení