Trio pro klavír, housle a violoncello (1976), 14´, Panton, rec.: CRo Praha
CD: Konzervatoř Praha
Allegro maestoso – Andante – Allegro vivo
Prem.: 1.4.1977, Smetanova síň, Praha, Nové pražské trio

Kdo by rád nevzpomenul na dobu mládí, na dobu, kdy jsme měli vše před sebou, nepřipouštěli si, že také existují v životě temné okamžiky, kdy vše je tak snadno zvládnutelné. Kolik takových prosvětlených vzpomínek se mi váže ke Klavírnímu triu: Ty krásné okamžiky, kdy jsme u Arnošta Střížka v bytě trio studovali pro premiéru. Na premiéře kluci z tria hráli jak bozi a ten lesk padl i na mne. Najednou mně začala řada „dospělých“ kolegů brát vážně. Jeden z nich, který mě pořád postrkoval, abych psal seriálně, mi po premiéře řekl: „Vidím, že na tom to takhle dělat taky něco je“. Pár minut po odeznění tria se do zákulisí přihnal Oldřich Flosman, tehdy pro mne obávaný funkcionář a hlaholil „ Konečně zas hudba“, pak se svých slov trochu lekl a dodal tišeji. „Pojď stranou, ať to neslyší tadyhle … (a jmenoval jiného obávaného funkcionáře který byl provozován na témže koncertě), to jeho byla totiž sr…, a já mu to nemůžu říct.“ Trio se rozletělo po všech možných pódiích, hrálo se na Pražském jaru, na Mladé Smetanově Litomyšli, na Dnech hudební mládeže, v Komorním spolku při české filharmonii, na desítkách koncertů po Čechách. Těch besed, co jsme s kolegy z Nového pražského tria zažili. Těch otázek – zajímavých i nudných, obdivných i provokativních, někdy podivných. A po každém takovém koncertu měl člověk uspokojující pocit: Ano, má to smysl být hudební skladatel.
Podnět ke vzniku tria dala akce pro mladé, akce, kterých se v polovině 70. let organizovalo hodně: Český hudební fond objednal současně u autora skladbu a u jeho generačních vrstevníků zadal její provedení. Sloužil jsem v době této výzvy na vojně v Praze u Armádního uměleckého souboru a měl jsem času velice mnoho. Ač mnohé partie skladby vznikaly v budově AUSu na Pohořelci, není to na ní nijak znát. Přes její jistou dramatičnost, je plná energie a životního optimismu. Svůj vliv sehrálo na trio mé tehdejší intenzivní studium Messiaena. Za peníze, které jsem obdržel za umístění ve skladatelské soutěži mladých jsem tehdy objednal v cizině Messiaenovy noty a byl jsem jejich nadšeným obdivovatelem. Proto je klavírní trio plné jeho modů. Typ melodiky, kterou jsem pro sebe v této skladbě použil jsem pak nějaký čas úspěšně používal, byly to jakési mé „konstanty“.