Duo pro housle a violoncello (1983), 11´, man., rec.: CRo Praha
Allegro maestoso – Allegro vivo – Andante – vivace – Allegro maestoso
Prem.: Část: 3.4.1984 Libverda, celé 22.10.1984 Ostrava, Jiří Klika-housl, eJan Zvolánek-violoncello

Tato nevelká kompozice vznikla v rámci mé druhé „metodické“řady sloužící cíli zjednodušit mé skladatelské myšlení. 1. a 5. věta rámují cyklus jakousi fanfárou, 2. věta zastupuje allegrový živel, 3. je naopak pomalá. 4. věta je intermezzo na popěvkoviý hudební materiál. Ač se jedná z hlediska celku mého díla spíše o studie, skladba se poměrně ujala a byla dost provozovaná.

Noty ke stažení