RUR. Passacaglia inspirovaná stejnojmennou hrou K.Čapka (1986), 14´, Mat.:ČRo,CD:Radioservis
2Picc, 2Ci, 2Bscl, 2Cfg – 4, 2, 3, 1 – Timp. Batt.4 – Archi
Prem.: 10.9.1987, Plzeň, sál Peklo, Symf. orch. Čsl. Rozhlasu, dir. Vladimír Válek
Podobně, jako Karneval světa tvořil studii k Symfonii D dur, tvoří passacaglia RUR studii k symfonii e moll. Na podzim 85 jsem v pohodovém tvůrčím vzepjetí dopsal 5. smyčcový kvartet. Po té byl můj čas nějakou dobou vytížen opisováním nové verse partitury Symfonie Es-dur, kterou v edici autorských rukopisů hodlal vydat Panton. Po té jsem onemocněl chřipkou a poměrně dlouho jsem se nemohl nemoci zbavit. Lenošil jsem doma a najednou se nemohl trefit do nějaké nové skladby. Zkoušel jsem kdysi plánovanou druhou klavírní sonátu, dechový oktet. Nic z toho mne nerozehřálo tak, abych měl potřebu v začínajícíh náčrtcích pokračovat. V tyto dny navštívil tehdejší prezident G. Husák brněnskou školu technického ražení. Snad to byla ona návštěva, kde přítomní vytleskávali „vzácnou“ návštěvu úmyslně nesmyslně dlouho, aby jí takto z předstírané radosti nepouštěli ke slovu. Nicméně nakonec se nějak prezident ke slovu dostal, neboť zde pronesl řeč, v které nabádal k větší vybavenosti naší společnosti počítači. A pak, jak to bývalo v těch dobách zvykem, všichni komentátoři donekonečna servilně vítali objevná slova soudruha Husáka. Ne, že bych měl něco proti technice. V tyto dny to ale vypadalo, že vůbec nic jiného, než počítače, pro nás není důležité. Vzpomenul jsem si na Čapkovo RUR. A napadlo mě o této hře napsat hudební kompozici. Zvolil jsem formu passacaglie, která je ovšem kombinovaná s volnými variacemi. 1. blok přísně passacagliové stavby skladby znázorňuje staré Rosumovy roboty, kteří byli ještě poslušní. Následující volné variace jsou „citová“ opozice. Zároveň lze tuto plochu chápat jako jakési vedlejší téma sonátové formy. Počínaje uvedením tématu v sólovém lesním rohu začíná zas passacaglia, tentokrát rafinovanější – téma je více skryté. To je modernější forma robotů. Zároveň je plocha provedením, v které dochází ke konfliktu. Roboti vše ovládnou a zůstává sólo anglického rohu, volná variace znázorňující pustou zem po zničení civilizace. Nesmělá katarze dává naději na obnovení rovnovážného světa.
S koncem skladby jsem se velice natrápil. Původně byla coda mnohem delší, obsahovala ještě 2 variace, které RUR zbytečně časově natahovaly. Pro 1. reprisu skladby jsem udělal v závěru škrt, ale nepostačovalo to. Pro studiové natáčení jsem se rozhodl celý závěr RUR překomponovat. Mysl mi ale stále skákala, jak na staré vydřené gramofonové desce, do starého řešení. Nemohl jsem to dlouho trefit až mi z toho stresu bylo špatně od žaludku. Nakonec jsem nějaké řešení nalezl a snad už teď má skladba optimální stavebné řešení.