Nokturnálie pro soubor dřevěnných dechových nástrojů (1997), 13´, Alliance Publ. USA, rec.: CRo, CD: PrahaRadioservis
3Picc, 2, 3Bscl, 2Cfg – 4Sax – Batt1
Prem.: 1.4.1998 Sál Martinů Praha AMU, Souhlas posluchačů hry na dřevěné dech. nástroje Pražské konzervatoře, dir.: Jaroslav Vodňanský
Nocturnálie II. (2004), 13´, Mat.: autor
3Picc, 2Ci, 2Bscl, 2Cfg – 2Sax – Batt1
Prem.: 12.4.2005, Sál Martinů, AMU Praha, Soubor ……….dir. Michal Macourek

Přibližně v roce 1995 byl na Pražské konzervatoři založen soubor dřevěných dechových nástrojů. Žáci měli za povinnost navštěvovat jeho zkoušky ve 3. a 4. ročníku školy, obdobně, jako měli již léta povinnost chodit do smyčcového orchestru studenti hry na smyčcové nástroje. I když prý byly tyto soubory běžné na amerických universitách, chyběla zde v Praze literatura. A tak byli vyzýváni různí skladatelé k vytvoření originálních skladeb pro dané obsazení a já byl mezi nimi. Nenašel jsem honem tenkrát nějakou myšlenku, navíc věc spěchala, a tak jsem si vypomohl dřívější koncepcí. Vytvořil jsem malou repliku smyčcové Serenaty notturny: Prvá věta je nejprve klidné nokturno, které ve středním díle začne být bouřlivější, čímž je poznamenána i reprisa vstupní hudby. Pro druhou větu jsem přeinstrumentoval ze své Serenaty notturny 3.část rock. V této dechové versi, hlavně díky kadenci bicích působí mnohem účinněji, než v původní smyčcové podobě. Třetí věta Nokturnálií je pak kratičký chorál. Cituji zde starou husitskou píseň s textem o tom, jak nás má Bůh ochránit před nepravostmi.
Po čase mne nový dirigent souboru Michal Macourek požádal o přeinstrumentování skladby pro malinko jiné obsazení. Využil jsem této příležitosti k některým skladatelským retuším a tak vznikly Nokturnálie II.

Noty ke stažení