Kvintet pro klavír a smyčcové kvarteto (1990), 20´ man., rec.: CRo Praha
Appasionato, rubato. Allegro amabile – Andante molto placido – Allegro ritmico,duro
Prem.: Rudolfinum, koncert Komorního spolku, cca 1997. – klavír, Pražákovo kvarteto


Klavírní kvintet vznikl v rámci objednávek Českého hudebního fondu k 150. výročí narození Antonína Dvořáka. Tento český génius byl vždycky pro mne hvězdou první velikosti, i když jsem později jako profesionál seznal některá úskalí jeho ohromného talentu. Co jsou tato úskalí proti mohutnosti Dvořákova zjevu, proti jeho nezměrné muzikalitě, proti nepřeberné invenci! A taky proti nedocenitelné lidskosti. Právě o tom je můj klavírní kvintet: o tom, jak nám hudba umí pomáhat ve chvílích krizí a slabosti. V 1. větě po appassionatovém vstupu klavíru přijdou útěšné hlasy smyčcového kvarteta. Obdobně po strojovém vyznění „nehudebního“ mechanického scherza ve třetí větě (nekonečně nás ubíjející denní realita) přichází uklidňující „hudba“. Střední pomalá věta je jakousi lyrickou oslavou hudby.
. Klavírní kvintet je poslední v řadě mých skladeb, které vznikaly v pravidelné letité dennodenní kompoziční činnosti, kterou jsem provozoval od studentských let. Po dokončení klavírního kvintetu jsem měl pocit, že jsem nalezl v jisté (janáčkovské?) úspornosti vyjadřování další cestu pro svou tvorbu. Společenské události počátku 90. let znamenaly přerušení mé pravidelné skladatelské činnosti. Když jsem se po době určité tvůrčí krize vrátil k pravidelnější práci, nikdy ale už tak systematické, jak tomu bylo do roku 90, přistupoval jsem už ke kompozici v jiném bodě, než jsem jí opouštěl v Klavírním kvintetu.

Noty ke stažení