Kvintet pro klavír a smyčcové kvarteto (1990)

I. Appasionato, rubato

II. Andante molto placido

III. Allegro, ritmico, duro