Pouštěj chléb svůj po vodě. 5 meditací na texty ze starého zákona pro 2 barytony a varhany (2008), 20´, mat.: autor. rec.: ČRo Praha