Vánoční chvalozpěv. Kantáta pro sóla,
smíšený sbor a orchestr. (1973)

Vánoční chvalozpěv - partitura
Vánoční chvalozpěv - klavírní výtah