Švandovo uvolněné odpoledne.
Předehra pro dudy a orchestr (2008)

Ouverture for Bagpipes and Orchesra

Ouverture for Bagpipes and Orchestra – piano reduction