Vánoční chvalozpěv. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr. (1973), 16´ mat.: CHF + autor, rec: Sdružení Přítomnost
2, 2, 0, 0, - 2, 2, 0, 0, - Timp. – Org ad lib. SATBsoli,- Coro– Archi
Jako potom mnohokrát později v životě jsem vytvořil tuto skladbu na výzvu kamaráda a spolužáka Jiřího Maláta. Tentokrát pro - v minulosti proslavené řadou významných premiér, a 70. letech 20. století však již zcela amatérské - sdružení Hlahol. A to pro jeho vánoční koncert. Sepsal jsem malou čtyřdílnou kantátku na texty českých vánočních koled. Její filosofie napodobuje lidové pastorely. V prvé převážně sborové větě se zpěváci svolávají do Betléma, ve druhé obdivují Jezulátko. Ve třetí pak malému Ježíšovi hrají. Neodpustil jsem si zde použít varhanického školení a napsal do toho místa dvojitou fugu, na jejímž vrcholu se spojí obě témata ještě s hlavní melodií 2. části. Závěrečná část na text Michnův je jakousí vizí budoucnosti. Nebylo to mým úmyslem, ale vyznívá spíše, než hymnicky, tak smutně. Že by předtucha?
Provedení nebylo valné, zpěváci frflali, že mají zpívat tak složitou hudbu (a já měl pocit, jak jednoduše komponuji), při premiéře se leccos stalo. Je to dozajista v mém díle okrajová příležitostná skladba. Nicméně někde na kůru ve vánočním čase by mohla svůj účel splnit.


Noty ke stažení