Zvony z Dvora králové. Tři sbory s varhanami (2009), 12´, mat.: autor, CD: Královéhradecký sbor 

Zvony z Dvora Králové

Nestává se často, aby naše město bylo svědkem nějaké významné kulturní události. Touto událostí mám na mysli připravovanou premiéru skladby Zvony z Dvora Králové, kterou napsal přední český hudební skladatel Otomar Kvěch. Toto jméno možná není širší veřejnosti příliš známo, ale ve svém oboru se jedná o výjimečnou osobnost. Jeho skladby hrají renomovaní umělci a soubory (např. i Česká filharmonie). Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři (kde je vedoucím skladatelského /nebo kompozičního?/ oddělení) a na hudební fakultě AMU. Vedle těchto činností je také redaktorem a dramaturgem v Českém rozhlase.
Jaká je ale souvislost Otomara Kvěcha a Dvora Králové? Než zodpovím tuto otázku, rád bych se nejprve zmínil, co vše předcházelo napsání Kvěchovy skladby.
Velmi se zajímám o hudební život v našem městě. Vzhledem k tomu, že mám hudební vzdělání, tak je tento zájem pochopitelný. Snažím se také aktivně přispět ke zlepšení kultury (zejména vážné hudby). Založil jsem a vedu Královédvorský chrámový sbor a orchestr a inicioval jsem festival duchovní hudby Královédvorský advent, jehož jsem také dramaturgem. Dlouho jsem přemýšlel, čím by se ještě dal zpestřit hudební život ve Dvoře Králové. Jednoho dne mě napadla odvážná myšlenka, oslovit nějakého renomovaného soudobého skladatele, zda by zkomponoval pro Královédvorský chrámový sbor nějakou skladbu. Na hudební fakultě AMU v Praze, kde v současné době studuji, působí řada vynikajících skladatelů. Rozhodl jsem se pro Otomara Kvěcha.
Tohoto skladatele jsem poznal před několika lety, když jsem začal studovat na pražské AMU.Vyučoval mě v několika předmětech a hned si získal moje sympatie nejen jako výborný hudebník /nebo skladatel?/, ale i jako příjemný a laskavý člověk, což byl také důvod, proč jsem ho v lednu letošního roku oslovil. Jeho odpověď mě zprvu trochu překvapila. Řekl mi: „Ke Dvoru Králové mám zvláštní citový vztah“. Nejprve jsem si pomyslel, že asi rád jezdí do naší ZOO. Poté ale pokračoval a vyprávěl mi o svých hudebních počátcích, kdy studoval u Jana Zdeňka Bartoše, královédvorského rodáka. O Bartošovi (který byl v té době profesorem na Pražské konzervatoři) mluvil s velkou úctou a vzpomínal na vše, co pro něho udělal. V závěru našeho rozhovoru Kvěch mou nabídku přijal a řekl mi, že rád přijede na premiéru a navštíví tak rodiště svého tehdejšího pedagoga Jana Zdeňka Bartoše.
Poté již stačilo najít vhodný text ke zhudebnění. Tímto textem se staly nápisy ze tří zvonů kostela sv. Jana Křtitele. Skladba tedy dostala název „Zvony z Dvora Králové“ pro sbor a varhany. V květnu byla kompozice hotova a stačilo jen určit datum premiéry. Nejvhodnějším termínem se ukázala sobota 5. září 2009, což je mj. výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele, ve kterém se bude premiéra za účasti autora konat.
Doufám, že premiéra skladby bude neobvyklým zpestřením (nejen) kulturního života ve Dvoře Králové. Občané by si neměli nechat ujít nenapodobitelnou atmosféru „světové“ premiéry a ocenit tak úsilí Otomara Kvěcha vynaložené pro naše město.

Vít Havlíček
 


Noty ke stažení