V pěti letech mě dali hrát na klavír. Tady hraji ve třinácti Dvořákovy Silhouetty. U těchto varhan na Staroměstské radnici v Praze jsem si v době studií přivydělával.
Tento klavír mě provází od mých čtrnácti let. Napsal jsem u něj všechny své skladby. Český skladatel Jan Zdeněk Bartoš učil řadu let kompozici na pražské konzervatoři. Nejmilovanějším učitelem mi byl můj profesor varhan na Pražské konzervatoři dr. Josef Kubáň.
Jedním z profesorů, kteří měli na mě velký vliv byl skladatel František Kovaříček. Mým „hlavním“ učitelem skladby byl na AMU Jiří Pauer. V roce 2004, při příležitosti 85. narozenin vnikla tato fotografie Jiřího Pauera s jeho žáky.
Vojenskou službu jsem neměl těžkou. Sloužil jsem v Armádním uměleckém souboru. Na této fotografii jsme – já začínající skladatel a má 1. manželka Miluška jako mladá varhanice – na Mladém pódiu 1976. V rámci Mladých pódií se také odehrávala řada debat na všechna možná témata.
Ještě jednou má 1.manželka Miluška. K hudbě mne dostala Beethovenova tvorba. Ještě jednou Beethoven: Při každé návštěvě Vídně musím navštívit některou z beethovenovských památek.
Zde jako hudební režisér v přenosovém voze Československého rozhlasu v roce 1978. Zde jako cembalista při natáčení opery českého skladatele Luboše Fišera Lancelot ve studiu I. Československého rozhlasu. Na Mladé Smetanově Litomyšli v září 1977 na besedě s diváky.
Jako tajemník Svazu skladatelů listuji nějakou partiturou. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád K „folklóru“ socialistického režimu patřilo také „přikládání ucha na srdce pracujícího lidu“. Tady nás nahnali do dolů.
Jako zaměstnanec Českého rozhlasu často „nasávám“ atmosféru rozhlasových studií. Někdy prohlašuji, že v příštím životě budu tympánistou. Tady je „děkovačka“ po premiéře mé 1. houslové sonáty v Galerii v Karlových Varech s houslistou Pavlem Prantlem a klavíristkou Martinou Maixnerovou.
Tohle provedení patřilo k těm navýsost povedeným: v pražském Rudolfinu moji Symfoniettu Proměna hráli na housle Pavel Hůla, Českou filharmonii řídil Václav Neumann. Tady jsme v šatně po koncertu Severočeské filharmonie v Teplicích. Izraelský dirigent Elli Jafe dirigoval v pražském Rudolfinu mou předehru Karneval světa.
S mým celoživotním přítelem Vladimírem Tichým. Český skladatel Oldřich Flosman (1925 – 1998) mi v životě mnoho pomohl a stali jsme se velkými přáteli. S generačními kolegy stojíme čestnou stráž u rakve při převozu ostatků Bohuslava Martinů v Poličce v 28.8.1979.
Po autorském koncertu českého skladatele Viktora Kalabise jsme seděli s řadou českých kumštýřů v jedné z pražských hospůdek. Díky Svazu skladatelů podnikali muzikanti řadu zahraničních cest. Zde jsme se slovenským skladatelem  Iljou Zeljenkou ve vietnamském Saigonu. S Věroslavem Neumannem, ředitelem pražské konzervatoře v letech 1991 – 2004.
S kamarádem, kolegou, dirigentem Jiřím Malátem, dlouholetým šéfem orchestru v Mannheimu při čtyřručním hraní na klavír. Mé velké hobby – železnice doznalo svého vrcholu, když mi svěřili na chvíli řízení opravdové lokomotivy. Tu a tam se musí člověk věnovat „něčemu pořádnějšímu“, než je psaní not: rekonstrukce naší chaty nás stála hodně potu.
„Kdeže loňské sněhy jsou?“ píše Villon. Jsem to ještě já, kdo se tady v roce 1972 culí na své svatební hostině? Neměl jsem tehdy za sebou ještě ani absolventskou práci na AMU. Skladatelské oddělení Pražské konzervatoře - únor 2010 Se synem Jana Zdeňka Bartoše ve Dvoře Králové
S manželkou Janou na zahradě domu J.W.Goetha ve Výmaru v srpnu 2009 S manželkou Janou na Lysé hoře v srpnu 2009 Po provedení Requiem v březnu 2009
Po premiéře Zvonů z Dvora Králové OK v den svých 55. narozenin u varhan, u kterých vystudoval na Pražské konzervatoři a kde poznal svou 1. manželku OK u varhan v Bayreuthu
OK na zájezdě v Řecku