Orchestrální skladby

Symfonie D dur (1984)

 

Pocta Bachovi

 

Karneval světa

 

Kassadandra. Symfonický obraz pro anglický roh a orchestr (2004)

 

Serenáda na témata českých koled (2004)

 

Serenata notturna pro smyčcový orchestr (1996)
Serenata notturna pro symfonický orchestr (1996)

 

Nocturnalia pro soubor dřevěnných dechových nástrojů (1997)

 

Vánoční chvalozpěv. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr. (1973)

 

Requiem pro vokální i instrumentální sóla, sbory, varhany a orchestr (1992)

 

Švandovo uvolněné odpoledne. Předehra pro dudy a orchestr (2008)

 

Gaudeamus igitur - úprava pro Concertino Praga

 

Komorní skladby

Smyčový kvartet č.3 (1974)

 

Smyčový kvartet č.6 – Mozartův stesk (2006)

 

Smyčcový kvartet č.7 (2002)

 

Smyčcový kvartet č. 8 (2005) se sólovým sopránem

 

Smyčcový kvartet č. 9 (2008)

 

Klavírní kvintet (1990)

 

Sextet pro hoboj, harfu a smyčcové kvarteto – Hrubínovské variace,(1999)

 

Sonáta pro housle a klavír č. 1 (1974)

 

Sonata pro violu a klavír (1989)

 

Sonáta pro violoncello a klavír (1985)

 

Duo pro housle a violoncello (1983)

 

Otisky pro flétnu, basklarinet (violoncello) a klavír (1988)

 

Album. Cyklus skladeb pro klavír (1988)

 

Malá svita pro varhany (1972)

 

Sonáta pro varhany č. 4 (2005)

 

Koncertantní etuda pro hoboj a klavír. (Analogie k jednomu filmu) (2006)

 

Bouře a klid. Melodram pro recitaci, housle a klavír na verše Emy Destinnové v překladu Jana Králíka (2005)

 

6 preludií pro flétnu sólo

 

Expiatio

 

Haiku o Praze, melodram pro recitaci a violu (housle)

 

Kytička na moře

 

Ozvěny ze Shakespeara

 

Sonata for Organ No. 1

 

Sonata for Organ No. 2

 

Sonata for Organ No. 3

 

Sonata for Organ No. 5

 

Komorní a vokální kompozice

Pijácké popěvky. Cyklus písní na lidové texty pro baryton a klavír (1983)

 

Aufer a nobis. Píseň pro hlas a varhany (1992)

 

Alleluja. Píseň pro hlas a varhany (1996)

 

Hlubina bezpečnosti. Malá kantáta na text J. A. Komenského pro soprán a klavír (2007)

 

Ejhle, Hospodin přijde

 

Sborové kompozice

Kuchyňská kapela. Píseň pro děti (t.: Jan Krůta) (1983)

 

Ze sci-fi zápisníku. 3 malé ženské sbory. (t.:Tomáš Janovic), (1985)

 

Žalm 67 pro smíšený sbor, trubku a varhany (2008)

 

Zvony z Dvora králové. Tři sbory s varhanami (2009)