Diplomní práce J. Pohnána o O. Kvěchovi

 

Smyčcové kvartety Otomara Kvěcha

 

Ukázky z knihy Základy klasické hudební kompozice

 

Rozhovor o Requiem temporalem s O. Kittnarovou

 

Rozhovor s Vítkem Havlíčkem

 

Text o varhanních sonátách O. Kvěcha