Celebrita Šostakovič

Crossover Pár myšlenek nad jedním termínem a nápadem jednoho pořadatele

Josef Bohuslav Foerster – text vystoupení na konferenci o JBF

Proč nekomponuji dodekafonicky – studie

František Kovaříček – nekrolog

O Miroslavu Kubičkovi

Pár myšlenek nad jmény pěti českých zemřelých skladatelů

Diplomní práce Jiřího Pohnána o OK (pdf)

Polemika s Wandou Dobrovskou

Konceptuální umění versus realistická tradice

Smyčcové kvartety

Otomar Kvěch – String Quartets

Velký úspěch Juraje Filase v Německu

Rozhovor s Jiřím Gemrotem

Viktor Kalabis

Základy klasické hudební kompozice

Habilitační přednáška

O D. Šostakovičovi

Pár myšlenek nad jmény pěti zemřelých skladatelů

Pár myšlenek o poměrně rozšířeném názoru

Pár vzpomínek na Františka Kovaříčka

Studie o tvorbě J. B. Foerstera

Série hudebních analýz díla Zdeňka Fibicha

Od klavírního díla F. Liszta ke klavírnímu dílu B. Bartóka

Analýzy děl M. Kubičky, J. Gemrota, M. Christou, J. Potočka, ad.